Політика конфіденційності

Поняття, що використовуються в цій Угоді

«Користувач» – фізична особа, яка здійснила заявку на сайті відповідно до умов цієї Угоди. Компанія «Квадро Екстрім» – Васильєв С.І, що є правовласником сайту.

«Сайт» – ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою www.kvadro-extreme.com.ua, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про послуги, що надаються. Сайт надає Користувачеві можливість через Інтернет взаємодіяти з системою бронювання оренди квадроцикла на бажаний день, час, маршрут, включаючи можливість отримати наявні описи, зображення, наявність і умови, а також вартість оренди. Відносини, пов’язані з бронюванням різновиди маршруту і тривалості оренди квадроцикла регулюються окремими угодами (оферта), розміщеними на Сайті.

«Оренда квадроцикла» – короткостроковий (від 30 хв до 10 годин) розважальний захід, що полягає в катанні на квадроциклі по заздалегідь прокладених організатором маршруту, в супроводі інструктора, який починається в день, зазначений в бронюванні, час доби вказаний в бронюванні (бажаний час доби для оренди підтверджується адміністратором по електронній пошті Користувача), і проходить протягом певного безперервного періоду часу, зазначеного в бронюванні відповідно, і умовами, які включають в себе вимоги і правила, в тому числі обмеження за віком, і кількості учасників групи (не більше зазначеного на сайті допустимого числа учасників), обмежень по їх станом здоров’я і фізичним станом (в частині неприпустимості в учасників станів алкогольного або такого, що перешкоджає управлінню квадроциклом стану).

«Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

Загальні положення

1.1. Ця Угода є договором, який укладається між Квадро Екстрім і Користувачем і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Квадро Екстрім. Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів Сайту.

1.2. Відповідно до статті ст. 633 Цивільного кодексу України (ЦКУ), ця угода визнається публічною офертою.

1.3. Ця угода вступає в силу з моменту підтвердження Користувачем згоди з його умовами в порядку, визначеному п. 1.4. цієї Угоди.

1.4. Пройшовши процедуру бронювання, Користувач вважається прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі без обмежень і застережень. У разі, якщо Користувач не згоден повністю або в частині з положеннями цієї Угоди, то він не має права використовувати матеріали і сервіси Сайту.

1.5. Квадро Екстрім має право в будь-який момент в односторонньому порядку і без будь-якого спеціального повідомлення внести зміни та / або доповнення до цієї угоди шляхом опублікування оновленої версії на сайті. Оновлена ​​версія Угоди вступає в силу з моменту його публікації на Сайті. У разі, якщо Користувач не згоден повністю або в частині положень оновленої версії Угоди, то він не має права використовувати матеріали і сервіси Сайту.

1.6. Умови використання матеріалів і сервісів Сайту врегульованих цією угодою та іншими угодами (оферта), розміщеними на Сайті.

1.7. Чинна редакція Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою https://kvadro-extreme.com.ua/privacy-policy.

Умови використання матеріалів і сервісів сайту

2.1. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з цією Угодою. Користувач підтверджує, що прочитав, зрозумів і згоден дотримуватися умов цієї Угоди, тобто висловлює повне і беззастережне прийняття умов цієї Угоди відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) і стає клієнтом.

2.2. Ця Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди з його умовами шляхом проходження процедури бронювання на Сайті.

2.3. Квадро Екстрім має право посилати Користувачам зазначені електронну поштову адресу (e-mail) і телефонний номер повідомлення інформаційного та рекламного характеру (розсилки).

Користувач дає свою згоду на отримання розсилок шляхом проставлення в своєму профілі позначки про згоду (галочки) в спеціальному полі навпроти фрази «я згоден отримувати інформаційні повідомлення від мережі Квадро Екстрім. Користувач має право відмовитися від отримання розсилок шляхом зняття галочки з вищевказаного спеціального поля.

2.4. Квадро Екстрім в односторонньому порядку має право встановлювати обмеження у використанні матеріалів і сервісів сайту як для всіх користувачів, так і для окремих категорій користувачів.

2.5. Користувач не має права використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту.

2.6. Користувач не має права порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якому Які мережі, відноситься до Сайту.

2.7. Користувач не має права використовувати Сайт та його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Квадро Екстрім і / або інших осіб.

2.8. Всі об’єкти, доступні при використанні Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, розміщені на Сайті (далі разом – «Контент»), є об’єктами виняткових прав Квадро Екстрім і інших правовласників. Будь-яке використання контенту без згоди його правовласників строго заборонено.Порядок реєстрації користувачів

3.1. Для того, щоб скористатися функціональними сервісами сайту Користувач зобов’язаний пройти процедуру бронювання на Сайті.

3.2. При бронюванні, Користувач вводить в спеціальну форму своє (справжнє ім’я, адреса електронної пошти (e-mail), номер мобільного телефону.

3.3. Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у Формі бронювання.

3.4. Персональна інформація, що надається Користувачем, що міститься в базі, зберігається і обробляється Квадро Екстрім відповідно до положень розділу 4 цієї Угоди.Персональні дані та конфіденційність

4.1. Вносячи дані при бронюванні, Користувач надає Квадро Екстрім інформацію, що становить персональні дані користувача і дає свою згоду на обробку Квадро Екстрім такої персональної інформації, в тому числі її передачу третім особам. У разі, якщо Користувач не бажає щоб компанія Квадро Екстрім продовжува обробку його персональних даних, він повинен поставити до відома про це компанію Квадро Екстрім відправивши лист на пошту kvadroprokat.ua@gmail.com.

4.2. Користувач повністю згоден і дозволяє Компанії оприлюднення та подальше використання в рекламних цілях, і будь-якого роду рекламних акціях зображень користувача (в тому числі його фотографії, а також відеозаписи або твори образотворчого мистецтва, в яких він зображений), в тому числі, якщо його зображення отримано при зйомці, яка проводилася в місцях, відкритих для вільного відвідування, або на публічних заходах.

4.3. Квадро Екстрім може обробляти персональні дані таким чином, якщо не вказано інше: збирати, накопичувати, зберігати, систематизувати, уточнювати, використовувати, знеособлювати, передавати цю інформацію третім особам.

4.4. Квадро Екстрім і інші уповноважені ним співробітники можуть використовувати персональні дані користувачів для зв’язку з Користувачем і / або надавати в рамках договірних відносин третім особам інформацію про користувачів сайту.

4.5. Обробка персональних даних користувача здійснюється відповідно до законодавства в області персональних даних з метою і цим розділом Про політику конфіденційності.

4.6. Обробка персональних даних здійснюється з метою ідентифікації користувача, надання ідентифікованого Користувачеві доступу до матеріалів і сервісів Сайту встановлення зворотного зв’язку з користувачем, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сервісів сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від користувача; визначення місця знаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства; повідомлення користувача про стан бронювання Оренди квадроцикла; надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту надання Користувачеві з його згоди, оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Квадро Прокат або від імені партнерів Квадро Екстрім; здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.

4.7. Квадро Екстрім гарантує, що при обробці персональних даних приймає всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних та інших неправомірних дій.

4.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.9. Квадро Екстрім надає доступ до персональних даних користувача тільки тим особам і працівникам, яким ця інформація необхідна для виконання обов’язків, що випливають з цієї Угоди та інших угод (оферт), розміщених на Сайті.

Квадро Екстрім гарантує дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних користувача і безпеки персональних даних при їх обробці.

4.10. Квадро Екстрім вправі розкрити будь-яку зібрану про користувача сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання сайту для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може перешкоджати або втручатися в права Квадро Екстрім або прав інших користувачів сайту.

4.11. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

4.12. Квадро Екстрім спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних користувача.Обмеження відповідальності

5.1. Всі матеріали і сервіси Сайту надається в початковому вигляді, без гарантій повноти або своєчасності, і без, інших явно виражених або припущених гарантій. Доступ до Сайту, а також використання його матеріалів і сервісів здійснюються виключно за бажанням користувача і на його ризик.

5.2. Квадро Екстрім не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті.

5.3. Деякі посилання на Сайті ведуть до ресурсів, розташованим на сторонніх сайтах. Дані посилання розміщені для зручності користувачів і не означають, що Квадро Прокат схвалює зміст інших сайтів. Крім цього, Квадро Екстрім не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент. Ця заява відноситься до всіх посилань, представленим на сайті, і матеріалами всіх веб-сайтів, доступних через банери і посилання на сайті.

5.4. Квадро Екстрім не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача відносно третіх осіб або третіх осіб щодо користувача.

5.5. Сайт може використовувати ідентифікаційні файли cookies для зберігання особистої і загальної інформації про користувачів. «Cookies» являють собою невеликі текстові файли, які можуть використовуватися інтернет-сайтом для впізнання повторних відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для поліпшення змісту. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач погоджуєтесь на використання Сайтом cookies.

5.6. Квадро Екстрім не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим сайтом, його використанням або неможливістю використання.

5.7. Квадро Екстрім не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректне вказівку Користувачем своїх даних при створенні профілю.

5.8. Квадро Екстрім не несе відповідальності за затримки чи перебої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

5.9. Квадро Екстрім не несе відповідальності за дії систем переказів, банків, платіжних систем і по затримки, пов’язані з їх роботою.Інші положення

6.1. Ця Угода складена і регулюється відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Через безкоштовність послуг в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосовані до відносин між Користувачем і Квадро Прокат.

6.3. Ця Угода не є підставою для виникнення будь-яких фінансових зобов’язань або відносин про об’єднання між Користувачем і Soundcloud.

6.4. У разі визнання одного або декількох положень цієї Угоди недійсними або не мають юридичної сили, це не вплине на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

6.5. Ця Угода укладається на невизначений термін.